Tambah Buku Pelajaran

Anda dapat menambah buku pelajaran melalui menu “Pelajaran” pada kolom Tambah Pelajaran masukkan Nama Pelajaran, Nama kategori dan Kode Pelajaran lalu simpan. Buku Pelajaran yang anda simpan akan muncul pada Daftar Pelajaran.