Tambah Jenis Cuti

Pada menu “JENIS CUTI” anda dapat menambah keterangan izin cuti. Isi Nama Jenis Cuti lalu simpan jenis.