Tambah Jenis Ujian

Anda dapat menambah jenis ujian melalui menu”JENIS UJIAN”, dengan cara memasukkan nama ujian yang anda perlukan lalu klik simpan ujian, maka jenis ujian yang anda tambahkan akan muncul pada Daftar Jenis Ujian.